БЛОГ
БЛОГ
pravopis.png

Грешке у П10

Овде се бележе разне грешке на које смо наишли у Измењеном и допуњеном издању Правописа српскога језика, као и да ли су или нису исправљене у новом издању које је изашло 2011. године. У левој колони се налазе грешке из П10, а у десној се бележи да ли је та грешка исправљена у П11 или П13 или није…

date.png12 Nov 2012 12:56 | tags.png Даље
babuska.jpg

Jezik je kao komplet babušaka
Ključna osobina ljudskoga jezika, koja ovu naročitu vrstu simboličke komunikacije odvaja od evolutivno niže životinjske ili bilo kakve druge vrste komunikacije, jeste rekurzija. Jezik je rekurzivan jer se jedne rečenice uvijek mogu umetati u druge, praveći tako sve složenije izraze, što znači da je moguć broj izreka koje se mogu u jeziku artikulisati — beskonačan. Rekurzija je pojava karakteristična i za neke matematičke izraze, a plastično se može usporediti s kompletom ruskih babuški (matrjoški), gdje u svaku veću babušku staje po jedna manja, teorijski do u nedogled (ali praktično — dokle ima ili mjesta ili babušaka)…

date.png03 Oct 2010 23:16 | tags.png Даље
ipa.png

Међународни фонетски алфабет (IPA)
Међународни фонетски алфабет (енгл. International Phonetic Alphabet), или ИПА, јесте систем знакова за фонетску транскрипцију који се користи као стандардизовани приказ звукова у језицима широм света који је саставило Међународно фонетско друштво. У српском језику се користи за транскрипцију имена из енглеског језика…

date.png05 Aug 2010 16:40 | tags.png ipa енглески транскрипција Даље
albanski.png

Транскрипција имена из албанског језика
У фонолошком систему стандарднога албанског језика постоји 36 фонема — седам вокалских и 29 консонантских; због чега се албански фонолошки систем, према тридесеточланоме фонемском систему српскога језика, од њега у неколико битних црта разликује. То адаптацију имена из албанскога чини унешто сложенијом, али не и нарочито проблематичном, јер се све фонеме албанскога језика што су у понеким фонолошким одликама различите од њихових фонемских парњака у српскоме, као и оне фонеме албанскога које у фонолошком систему српског језика и немају парњака, ипак могу једноставно адаптирати према себи најближим српским фонемама…

date.png02 Aug 2010 21:20 | tags.png албански транскрипција Даље
CyrillicAltGr.jpg

Тастатура са српским акцентима
Представљамо вам ћириличку и латиничку тастатуру са акцентима. Инсталација је компатибилна са свим новијим верзијама Виндоуса…

date.png22 Jul 2010 07:28 | tags.png акценти тастатура Даље
страница 2 од 2« претходна12
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи