Rumunski jezik
300px-Vojvodina_romanian_map.png

Rumunski jezik svrstan je među romanske jezike, pripada italskoj grani indoevropske porodice jezika.

Poreklo vodi od vulgarnog latinskog, čije su karakteristike možda najbolje očuvane upravo u ovom jeziku.

Rumunski je zvanični jezik Republike Rumunije i Moldavije, ali je i jedan od šest zvaničnih jezika Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Stupanjem Republike Rumunije u članstvo Evropske Unije, 1. januara 2007. rumunski je uvršten na listu zvaničnih jezika ove internacionalne organizacije.

Jezik naših komšija 24 miliona ljudi govori kao maternji, dok ga njih 4 miliona govori kao drugi jezik. Po broju govornika romanskih jezika rumunski je na petom mestu posle španskog, portugalskog, francuskog i italijanskog.

Nastao je iz latinskog i dačkog ali su na njegov razvoj uticali i drugi jezici poput mađarskog, ukrajinskog, grčkog, srpskog, bugarskog, makedonskog, ruskog, nemačkog i tračkog. Smatra se da negde oko 70% rumunskog vokabulara čine elementi iz drugih romanskih jezika dok 10% elemenata ima slovensko poreklo.

Rumunski jezik ima dosta sličnosti sa ostalim romanskim jezicima stoga bi poznavaocima romanskih jezika bilo lako da ga savladaju.
Najstariji dokument pisan na rumunskom (Neacşu's)
Najstariji dokument pisan na rumunskom (Neacşu’s)

Rumunski ima 27 glasova ali 28 grafema (slova), od čega 20 konsonanta (suglasnika) i 8 vokala (samoglasnika). U rumunskom postoji osam samoglasnika koji imaju vrednost sedam glasova, jer dva vokala â i î imaju istu vrednost a različita ortografska pravila.

Samoglasnici a,ă,â,î su uvek vokali dok e, i, o, u, mogu biti vokali i poluvokali. Za pisanje stranih imena, reči i izraza koriste se slova q, w i x stoga rumunski alfabet ukupno ima 31 slovo. Interesantno je da u rumunskom ne postoji reč koja se završava na q dok je x najređe korišćen suglasnik.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи