Гласови

Гласови

Једначење по звучности

Једначење по месту творбе

Преглас

Прелазак Л у О

Непостојано А

Губљење сугласника

Писање И

Палатализација

Сибилиризација

Ијекавица

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи