Језик и моћ
19

Аутор: Душка Кликовац
Издавач: XX век
Година издања: 2008.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Језик и моћ садржи 16 огледа који сау разврстани у три дела (1. О бироктратском језику, 2. О функционалној разуђености српског језика и 3. О текстовима). Књига се бави различитим варијететима српског језика – видовима које он поприма у различитим областима своје употребе, професијама, медијумима испољавања (говору и писању), приликама (јавном и приватном излагању), у употребама код појединачних аутора, као и у различитим врстама текстова. Њен наслов је изабран према теми која се на различите начине провлачи кроз већину радова у књизи – а то је изражавање моћи путем језика; читав први део књиге посвећен је бирократском језику, који је обликован према својој основној сврси – манипулацији људима.

Др Душка Кликовац је ванредни професор на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду, где предаје синтаксу и стилистику српског језика. Аутор је студије Семантика предлога – Студија из когнитивне лингвистике (2. издање 2006), а у овој едицији објавила је књигу Метафоре у мишљењу и језику (2004). Написала је и више уџбеника и пруручника за српски језик за основну и средњу школу.

@@
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи