Сармагедон у Месопотаманији
2

Аутор: Ранко Бугарски
Издавач: XX век
Година издања: —
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Иза вицкастог наслова крије се покушај озбиљне лингвистичке и социолингвистичке анализе велике колчине прикупљеног нестандардног, али живог и актуелног, језичког материјала. Књига садржи две тематски сродне целине. Њен први и знатно обимнији део представља завршни, монографски уоб-личен плод пишчевог дугогодишњег бележења, анализирања и класификовања сливеница…Сав тај богати материјал овде је прилагођен, ажуриран и прекомпонован у нову целину, којој је додат обједињен речник сливеница са преко 1000 одредница… Други део доноси само примере суфиксалних именичких жаргонизама забележене после штампања другог издања монографије о жаргону (2006)…Многе од ових лексичких јединица, у за нас релевантним значењима, већ одавно постоје у језику, али их ми нисмо раније записали… Публикацију закључују нови прилози текућој социолингвистичкој библиографији у Србији. (Из Предговора)

@@
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи