Европа у језику
21

Аутор: Ранко Бугарски
Издавач: XX век
Година издања: 2009.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Збирка огледа социолингвисте Ранка Бугарског садржи ових пет текстова: 1. Европска језичка политика између разноликости и глобализације, 2. Европска повеља о регионалним или мањинским језицима, 3. Шта нам значи енглески језик, 4.Теоријске основе урбане дијалектологије и 5. Пола века лингвистике: рефлексије о једној годишњици. У другом делу налази се још шест текстова: 6. О старом језику и новим језицима, 7. Језичка политика и језичка стварност у Србији после 1990. године, 8. Како се рађају суфикси: граматикализација у српском жаргону, 9. Жаргон као чинилац модернизације српског језика, 10. Нови улов жаргонизама и сливеница, 11. Говор мржње и ћутња мржње. Трећи део чини „Селективна библиографија социолингвистике 2005–2008“.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи