Лингвистика Милке Ивић
27

Аутор: Предраг Пипер, Милорад Радовановић
Издавач: XX век
Година издања: 2008.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Поред уредника, Предрага Пипера и Милорада Радовановића, радовима су у овом зборнику заступљени и: Драгољуб Петровић, Зузана Тополињска, Јасмина Грковић-Мејџор, Александар Младеновић, Владислава Ружић, Ивана Антонић, Срето Танасић, Егон Фекете, Даринка Гортан Премк, Рајна Драгићевић, Софија Милорадовић и Милена Марковић.

Уредници у предговору пишу: „Постоје научни опуси који су толико разгранати да се тешко могу обухватити једним погледом и толико богати да их тешко може оценити једна рука, а чији би укупан значај остао недовољно уочен и вреднован без покушаја да се меродавно, макар у општим цртама, прикажу на једном месту. Таквим, најређим опусима припада и отворено научно дело академика Милке Ивић. У овој књизи о правцима, исходима и одјецима њених истраживања пишу сарадници Милке Ивић, који су јој, скоро сви, били и ученици… Ова књига је поред своје образложености научним потребама, настала и као знак захвалности, љубави и поштовања ученика, сарадника и пријатеља академика Милке Ивић.”

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи