Најстарији српски ћирилски натписи (XI–XV век)
28

Аутор: Бранкица Чигоја
Издавач: Чигоја
Година издања: 2014.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

У монографији „Најстарији српски ћирилски натписи 11–15. века (Графија, ортографија и језик)“ филолошки се анализирају натписи на камену из периода 11–15. в. са подручја Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, и то само они натписи на камену који су сачувани, археолошки обрађени и за које постоји фотодокументација. Уз археолошки обрађене натписе ова језичка и правописна анализа натписа сачињава комплементарна истраживања садржана у овој монографији. Полазећи од натписа археолошки обрађених у књизи др Гордане Томовић, Морфологија ћирилских натписа на Балкану, и од других аутора археолога, сакупљани су на једном месту српски ћирилски натписи из поменуог периода и поменутих подручја, чији број достиже стотину натписа. Тако обједињени, засновани на комплементарним истраживањима писма, правописа и језика истовремено су и документи историчарима и језичарима и археолозима и палеографима пруживши обједињену слику из једног дела друштвене стварности наше националне историје периода 11–15. века.
У монографији је извршена обимна надградња грађе из периода XИ–XВ века који су били предмет претходне студије која се бавила овим периодом. Значајно су проширени и допуњени коментари и анализе, као и референтни извори.
На њима се помињу значајне личности из прекосовског и покосовског периода, све до пада Деспотовине, и непосредно после пада Деспотовине.
Натписи су разврстани хронолошки:
а) на период 11–13. века;
б) на период 13–15 века.
Уз сваки натпис осим основних археолошких података, цртежа и еротографије – коју сачињавају општи опис, наводи се рашчитани текст и његов превод на савремени језик уз анализу и запажања о важнијим питањима, писма (графијског система) и правописног система и на крају коментари значајнијих језичких црта (народног језика и књижевног, књишког).

Ова монографија Бранкице Чигоје је најцеловитије филолошко истраживање ове врсте натписа на споменицима из нашег средњег века.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи