Начела фонологије
30

Аутор: Николај Сергејевич Трубецкој
Издавач: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
Година издања: 2016.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Николај Сергејевич Трубецкој је оснивач фонологије као лингвистичке дисциплине и један од најзначајнијих лингвиста 20. века. Фонологија је наука која се бави гласовима једног језика, а Трубецкој је проучио око 200 фонолошких система различитих језика и на основу тих истраживања написао ова „Начела фонологије“. У овој књизи он је описао принципе фонологије и установио термине и појмове ове лингвистиче дисциплине.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи