Граматика и лексика у словенским језицима
31

Аутор: Група аутора
Издавач: Матица српска, Институт за српски језик САНУ
Година издања: 2011.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

„Граматика и лексика у словенским језицима“ представља зборник радова с међународног симпозијума, одржаног 14–16. септембра 2010. у Новом Саду и Београду. Једна од главних тема симпозијума био је однос између граматике и лексике у језичким системима, облици њихове повезаности и узајамне условљености, савремена лексикографија, контрастивна и типолошка проучавања граматике и лексике у словенским језицима и др.

Главни уредник: Срето Танасић

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи