Језичке студије
38

Аутор: Јелена Јовановић
Издавач: Јасен
Година издања: 2013.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Текстови сакупљени у ову књигу резултат су истраживачких насто­јања аутора у последњих десетак година. Приступ материји у овој књизи углавном је лингвистички, што ће рећи да су у њој заступљени радови лингвистичке оријентаци­је наших истраживања.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи