_template

Аутор: %%form_data{autor}%%
Издавач: %%form_data{izdavac}%%
Година издања: %%form_data{godina}%%
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

%%form_data{opis}%%

=====

[[form]]
fields:
  redosled:
    label: Редослед:
    type: text
    width: 30
  autor:
    label: Аутор:
    type: text
    width: 30
  oblast:
    label: Област:
    type: select
    values:
      0: Književnost
      1: Jezik
    default: 0
  izdavac:
    label: Издавач:
    type: text
    width: 30
  godina:
    label: Година издања:
    type: text
    width: 30
  link:
    label: Link:
    type: text
    width: 30
  opis:
    label: Опис:
    type: wiki
    width: 80
    height: 20

[[/form]]

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи