НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Легни, лези или лежи?

Свршени глагол лѐћи-ле̏гне̄м има два облика императива: по регуларним фонетским законима: ле̏зи (као помози, пеци, реци) и, с уметнутим -н-, ле̏гни (као побегни, утакни). Тада је, наравно, значење свршено (’изврши радњу одједанпут’)…

date.png26 Oct 2010 11:12 | tags.png глаголи гласови императив морфологија сибиларизација Даље
smiley.jpg

Сретан или срећан?
Норма српског језика признаје оба ова облика: и срећан и сретан, с тим што првоме даје благу предност…

date.png22 Oct 2010 20:25| tags.png јотовање Даље

Без везе
Овај прилошки израз (било да се изговара /безве̏зе̄/ или /бѐзвезе̄/) увек се пише одвојено, према језичким приручницима (тако код Шипке [експлицитно] и у РСЈ, РСАНУ [имплицитно, s. v. ве̏за]). Дакле, НЕ безвезе, него без везе (Прича нешто без везе и сл.)…

date.png09 Oct 2010 14:54| tags.png спојено_писање Даље
anlaser.jpg

Анласер
Уређај који служи за покретање мотора на немачком се зове anlasser, тако да и у нашем језику, кад се прилагоди, мора бити аНласер, а не алНасер

date.png09 Oct 2010 09:17| tags.png гласови немачки Даље
lenji.jpg

Лењeг или лењог?
Придев лењ, иако се завршава на предњонепчани самогласник, у промени нема вокал -е- — како би се очекивало — већ -о-, због дисимилације према вокалу -е- из основе (лењ). Стога је исправно: лењ човек — лењог човека — лењом човеку, а НЕ лењег, лењем. То не важи за примере који немају е у основи: на обали сињег мора, у крњем месецу и сл…

date.png08 Oct 2010 07:51| tags.png гласови деклинација морфологија преглас придеви Даље
pravac.jpg

Правац или смер?
У физици постоји разлика, и то битна, између правца и смера — правац чине два супротна смера, те се терминима правац и смер не означава исто…

date.png06 Oct 2010 09:03| tags.png значење Даље
страница 1 од 212следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи