НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Спрjечавати или спречавати?

Овај глагол и у екавском и у ијекавском изговору гласи спречавати, иако код његовог свршеног парњака имамо разлику спре́чити : спријѐчити. Наиме, слог под јатом у спречавати кратак је и састоји се од групе сугласника испред е од некадашњег јата, па се јат неутралише због изговорљивости (као што према вријѐме имамо времѐна)…

date.png27 Sep 2010 16:33 | tags.png гласови ијекавица Даље
Snail-008.jpg

Натенане
Пише се спојено, натенане, а не на те нане

date.png26 Sep 2010 09:22| tags.png спојено_писање Даље

Итекако или и те како?
Пише се одвојено: и те како

date.png26 Sep 2010 09:21| tags.png спојено_писање Даље

О том потом
Иако се овај израз изговара с пренесеним акцентом: /о̀то̄м по̀то̄м/, пише се: о том потом (или с цртом, ако се жели да истакне други део: о том — потом)…

date.png26 Sep 2010 09:20| tags.png спојено_писање Даље

-ЛАЦ
Именице на -илац и -алац са значењем вршиоца радње и сл. најчешће имају алтернацију л : о у косим падежима, осим генитива множине. Њихова промена изгледа овако:..

date.png26 Sep 2010 09:14| tags.png генитив_множине гласови деклинација именице морфологија непостојано_а прелазак_л_у_о Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи