НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Спрjечавати или спречавати?

Овај глагол и у екавском и у ијекавском изговору гласи спречавати, иако код његовог свршеног парњака имамо разлику спре́чити : спријѐчити. Наиме, слог под јатом у спречавати кратак је и састоји се од групе сугласника испред е од некадашњег јата, па се јат неутралише због изговорљивости (као што према вријѐме имамо времѐна)…

date.png27 Sep 2010 16:33 | tags.png гласови ијекавица Даље
Jovan_Jovanovic_Zmaj_-_Zmajjovini_Djulici_i_Djulici_Uveoci_1983.jpg

Увелак
Именица увелак деклинира се као заселак. Име Змајеве збирке песама Ђулићи увеоци у косим падежима гласи: Ђу́лӣћа̄ у̀вела̄ка̄ — Ђу́лићима у̀веоцима… Свака појединачна песма из те збирке зове се у̀велак, а мења се по падежима: у̀велак — у̀веока — у̀веоку — у̀велак…..

date.png26 Sep 2010 09:04| tags.png генитив_множине гласови деклинација именице морфологија непостојано_а прелазак_л_у_о Даље

У питању је
Употреба ове конструкције у значењу ’ради се о’ правилна је. Неки нормативисти оспоравали су је под изговором да она може значити само ’под знаком питања је’, иако је то само њено примарно значење. Речници, напротив, бележе и секундарно значење, ’ради се о’…

date.png26 Sep 2010 08:52| tags.png значење митови фразе Даље

Кући сам / Код куће сам
Правилно је Код куће сам

date.png25 Sep 2010 01:11| tags.png падежи синтакса Даље

Ко, посо, мисо...
Уколико уместо два самогласника у скраћеном облику имамо један од њих (другим речима, сажму се), онда не пишемо апостроф као што је уобичајено у случајима када изостављамо слово или више њих, него пишемо овај знак [^], који се назива угласти знак дужине или циркумфлекс. Дакле:..

date.png25 Sep 2010 00:57| tags.png интерпункција Даље
jel.jpg

Јел’ или је л’?
У најкраћем: одвојено се пише када се у реченици може заменити са је ли тако да она остане граматична, а спојено ако је то неизводљиво…

date.png25 Sep 2010 00:31| tags.png спојено_писање Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи