НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Спрjечавати или спречавати?

Овај глагол и у екавском и у ијекавском изговору гласи спречавати, иако код његовог свршеног парњака имамо разлику спре́чити : спријѐчити. Наиме, слог под јатом у спречавати кратак је и састоји се од групе сугласника испред е од некадашњег јата, па се јат неутралише због изговорљивости (као што према вријѐме имамо времѐна)…

date.png27 Sep 2010 16:33 | tags.png гласови ијекавица Даље

Вишљи или виши?
Правилан облик је ВИШИ. Ово је компаратив од ВИСОК…

date.png24 Sep 2010 23:27| tags.png компарација морфологија придеви јотовање Даље
bih copia.jpg

Ми би или Ми бисмо?
БИХ је једини исправан облик за 1. лице једнине глагола БИТИ у потенцијалу:

  • Ја бих волео, а не Ја би волео
date.png24 Sep 2010 23:24| tags.png глаголи морфологија потенцијал Даље
imperativ.PNG

ИМПЕРАТИВ
Писање облика императива ствара доста проблема, нарочито у вези с гласовима ј и и. Правила су оваква:

  • Ако 3. л. мн. презента не садржи -ј- у наставку, наставак императива завршава се на -и, -имо, -ите: ви̏ди, у̀зми, тре́си, издр̀жи…
  • Ако 3. л. мн. презента садржи -ј- у наставку, а вокал у претходном слогу је кратак, наставак императива завршава се на -ј, -јмо, -јте: пе̏ва̄ј, че̏ка̄ј, чу̑ј, ве̏рӯј, пи̑ј, са̀крӣј, да̑ј (према пе̏вајӯ, чу̏јӯ, пи̏јӯ, да̏јӯ [од да̏ти]…).
  • Ако 3. л. мн. презента садржи -ј- у наставку, а вокал у претходном слогу је дуг, наставак императива завршава се на -ји, -јимо, -јите: прозу́ји, га́ји, бу́ји-па́ји, да́ји (према прозу́је̄, га́је̄, да̑јӯ)…
date.png24 Sep 2010 22:35| tags.png глаголи императив морфологија Даље
cat.png

Мачкови или мачци?
Мањкови или мањци, чваркови или чварци, папкови или папци, крмкови или крмци… Шта је правилно?..

date.png24 Sep 2010 22:14| tags.png именице множина морфологија Даље
trebalo.PNG

Требати
Када не стоји уз глагол, глагол требати је у личном облику (мења се по лицима):
* ТРЕБА ми оловка. / ТРЕБАЈУ ми оловке. / ТРЕБАЛА ми ЈЕ оловка. / ТРЕБАЛЕ СУ ми оловке.
* ТРЕБАШ ми / ТРЕБАЛИ СМО му, није му било лако самом и сл…

date.png22 Sep 2010 22:27| tags.png безличност глаголи конјугација митови морфологија синтакса Даље
страница 7 од 8« претходна12...5678следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи