НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
iStock Strict parent.jpg

Строжији или строжи?

Строжи, не строжији. Једносложни придеви генерално имају компаратив на -ји: тако имамо и дугдужи, благблажи. Постоје изузеци од овог правила (правправији, стрмстрмији), али строг у њих не спада…

date.png29 Dec 2010 08:49 | tags.png гласови морфологија палатализација придеви јотовање Даље

Кући сам / Код куће сам
Правилно је Код куће сам

date.png25 Sep 2010 01:11| tags.png падежи синтакса Даље

Ко, посо, мисо...
Уколико уместо два самогласника у скраћеном облику имамо један од њих (другим речима, сажму се), онда не пишемо апостроф као што је уобичајено у случајима када изостављамо слово или више њих, него пишемо овај знак [^], који се назива угласти знак дужине или циркумфлекс. Дакле:..

date.png25 Sep 2010 00:57| tags.png интерпункција Даље
jel.jpg

Јел’ или је л’?
У најкраћем: одвојено се пише када се у реченици може заменити са је ли тако да она остане граматична, а спојено ако је то неизводљиво…

date.png25 Sep 2010 00:31| tags.png спојено_писање Даље

Јер или јел’?
Често се чује:..

date.png25 Sep 2010 00:09| tags.png значење морфологија речце Даље
1

Извинуо сам се
У свакодневном говору, често се чује:

  • Извинуо сам му се,
  • Треба да му се извинеш,
  • Није лако извинути се…,..
date.png24 Sep 2010 23:44| tags.png глаголи значење конјугација морфологија Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи