НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
iStock Strict parent.jpg

Строжији или строжи?

Строжи, не строжији. Једносложни придеви генерално имају компаратив на -ји: тако имамо и дугдужи, благблажи. Постоје изузеци од овог правила (правправији, стрмстрмији), али строг у њих не спада…

date.png29 Dec 2010 08:49 | tags.png гласови морфологија палатализација придеви јотовање Даље
sever.png

Север
Великим и малим словом у зависности од значења. В. у Исток

date.png20 Nov 2010 11:20| tags.png велико_слово Даље
kompas.png

Запад
Великим и малим словом у зависности од значења. В. у Исток

date.png20 Nov 2010 11:20| tags.png велико_слово Даље
kompas.png

Исток
Када има само географско значење ’страна света’, пише се малим словом: исток. У метонимијском значењу ’земље/народи који су на истоку’ пише се великим словом: Исток (нпр., Обишао је читав Исток). Исто важи и за остале стране света: Ратовали су Север и Југ, Сви се данас куну у Запад

date.png20 Nov 2010 11:19| tags.png велико_слово Даље

Аналог, аналог(н)и
Придев од ове основе гласи ана̀логан (уп. Хомологи), не *ана̀лог(и), *а̏налог(и)

date.png19 Nov 2010 13:34| tags.png акценат грчки морфологија придеви творба_речи транскрипција Даље
Sky_spectral_karyotype.gif

Хомологи
Придеви грчког порекла — као што је овај, а са њим и аналоган, моногаман — у нашем језику морају своју припадност врсти означити суфиксом, па је зато неопходно да се на грчку основу хомолог- (← homólog-os) дода наш придевски суфикс -(а)н: хомологан-хомологна-хомологно. Једини придеви за које не важи то правило јесу они чија се основа завршава на (хуман, хомоген, хетероген, франкофон, имун…)…

date.png19 Nov 2010 13:28| tags.png грчки морфологија придеви творба_речи транскрипција Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи