НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
iStock Strict parent.jpg

Строжији или строжи?

Строжи, не строжији. Једносложни придеви генерално имају компаратив на -ји: тако имамо и дугдужи, благблажи. Постоје изузеци од овог правила (правправији, стрмстрмији), али строг у њих не спада…

date.png29 Dec 2010 08:49 | tags.png гласови морфологија палатализација придеви јотовање Даље

У прилог нечему или нечега?
У овом изразу као допуна именици прилог користи се именичка јединица у дативу, а не генитиву. Исправно је, стога, само у прилог НЕЧЕМУ, а не у прилог нечега

date.png18 Nov 2010 17:47| tags.png падежи синтакса Даље

Интернет или интернет
Према Правопису Матице српске (2010, напомена у т.63) ова именица пише се малим словом (интернет) пошто се изгубило значење властитог имена…

date.png14 Nov 2010 15:06| tags.png велико_слово Даље
imejl.png

Е-mail
Нема потребе писати ову реч на енглески начин, пошто је сасвим одомаћена у облику имејл (тако је доноси Правопис из 2010). Донекле је распрострањен и правилно калкирани облик е-пошта

date.png14 Nov 2010 15:05| tags.png енглески правопис спојено_писање транскрипција Даље

ИМЕНА НА -Е
Имена из живих несловенских језика која се завршавају на , задржавају га у свим падежима:

  • Чиле, Чилеа, Чилеу…
  • Бизе, Бизеа, Бизеу…
  • Хајне, Хајнеа, Хајнеу…..
date.png14 Nov 2010 14:57| tags.png деклинација имена именице морфологија Даље

Најбољи … икада
У новије време све се чешће употребљава временски прилог икада уз именице различитих значења (углавном када их одређује и суперлатив), што није у складу са синтактичким и семантичким правилима нашег језика, већ представља калк енглеског ever уз именице (the best movie ever и сл.). Уместо тога, боље је употребити атрибут свих времена (нпр. најбољи филм свих времена). Наравно, ако није изостављен трпни придев, овај прилог може стајати без проблема: Најбољи филм икада снимљен… (онда одређује трпни глаголски придев, а не описни)…

date.png14 Nov 2010 13:16| tags.png колокације Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи