НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
iStock Strict parent.jpg

Строжији или строжи?

Строжи, не строжији. Једносложни придеви генерално имају компаратив на -ји: тако имамо и дугдужи, благблажи. Постоје изузеци од овог правила (правправији, стрмстрмији), али строг у њих не спада…

date.png29 Dec 2010 08:49 | tags.png гласови морфологија палатализација придеви јотовање Даље

Жиро рачун
Жиро рачун, жиро конто, жиро налог — све се пише одвојено…

date.png13 Nov 2010 19:41| tags.png спојено_писање Даље

Довезен/довежен, спасен/спашен?
Правилно је довезен, донесен, гризен, спасен, а дозвољено је и спашен, мада се не препоручује. (Спасен је, наиме, од гл. спасти, а спашен од спасити. Код овог другог се тематски вокал десилабизује и јотује с претходним сугласником. Код спасти, гристи, довести наставак -ен долази на сугласничку основу.)..

date.png10 Nov 2010 13:40| tags.png глаголи конјугација морфологија јотовање Даље
cut_red_tape.jpg

Секу или сечу?
Правилно је рећи (они) секу, у презенту трећег лица множине (од гл. сећи). Само у том случају палатализација изостаје, тако да је неправилно, иако се често чује, (они) **сечу. Промена је, дакле: сечем — сечеш — сече; сечемо — сечете — секу

date.png08 Nov 2010 15:23| tags.png гласови палатализација Даље
nizasta.PNG

Низашта и ни за шта
Спојено, низашта је прилог који значи ’узалуд, улудо, будзашто’:..

date.png08 Nov 2010 10:10| tags.png спојено_писање Даље
БРОЈЕВИ — ДЕКЛИНАЦИЈА
А А’ Б Б’ В Г
ДВА
Ном. два̑ две̑, дви̏је дво̏је дво̏је дво̀јица дво̏ји, дво̏је, дво̏ја
Ген два́јӯ две́јӯ, дви́јӯ дво́га, дво̏јег(а) (дво̏је) дво̀јице̄ дво̏јӣх
Дат. два́ма две́ма, двје́ма1 дво́ме, дво̏јем(у) дво́ма дво̀јици дво̏јӣм(а)
Ак. два̑ две̑, дви̏је дво̏је дво̏је дво̀јицу дво̏је, дво̏је, дво̏ја
Инстр. два́ма две́ма, двје́ма дво̏јӣм дво́ма дво̀јицо̄м дво̏јӣм(а)
Лок. два́ма две́ма, двје́ма дво́ме, дво̏јем(у) дво́ма дво̀јици дво̏јӣм(а)
ОБА
Ном. о̏ба о̏бе, о̏бје, о̏бије о̏боје о̏боје обо̀јица о̏боји, о̏боје, о̏боја
Ген оба́јӯ обе́јӯ, оби́јӯ обо́га, о̏бојег(а) (о̏боје) обо̀јице̄ о̏бојӣх
Дат. оба́ма обе́ма, обје́ма2 обо́ме, о̏бојем(у) обо́ма обо̀јици о̏бојӣм(а)
Ак. о̏ба о̏бе, о̏бје, о̏бије о̏боје о̏боје обо̀јицу о̏боје, о̏боје, о̏боја
Инстр. оба́ма обе́ма, обје́ма о̏бојӣм обо́ма обо̀јицо̄м о̏бојӣм(а)
Лок. оба́ма обе́ма, обје́ма обо́ме, о̏бојем(у) обо́ма обо̀јици о̏бојӣм(а)
ТРИ
Ном. три̑ тро̏је тро̏је тро̀јица тро̏ји, тро̏је, тро̏ја
Ген три́јӯ тро́га, тро̏јег(а) (тро̏је) тро̀јице̄ тро̏јӣх
Дат. три́ма тро́ме, тро̏јем(у) тро́ма тро̀јици тро̏јӣм(а)
Ак. три̑ тро̏је тро̏је тро̀јицу тро̏је, тро̏је, тро̏ја
Инстр. три́ма тројим тро́ма тро̀јицо̄м тро̏јӣм(а)
Лок. три́ма тро́ме, тро̏јем(у) тро́ма тро̀јици тро̏јӣм(а)
ЧЕТИРИ
Ном. чѐтири че̏творо че̏творо четво̀рица че̏твори, че̏творе, че̏твора
Ген четири́јӯ четворо́га, четво́рга (че̏творо) четво̀рице̄ че̏творӣх
Дат. четири́ма, чѐтӣрма четворо́ме, четво́рме четворо́ма, четво́рма четво̀рици че̏творӣм(а)
Ак. чѐтири че̏творо че̏творо четво̀рицу че̏творе, че̏творе, че̏твора
Инстр. четири́ма, чѐтӣрма че̏творӣм четворо́ма, четво́рма четво̀рицо̄м че̏творӣм(а)
Лок. четири́ма, чѐтӣрма четворо́ме, четво́рме четворо́ма, четво́рма четво̀рици че̏творӣм(а)
date.png06 Nov 2010 16:15| tags.png бројеви морфологија Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи