НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

Предфестивалски

Претфестивалско вече, НЕ: предфестивалско

date.png30 Aug 2011 22:10 | tags.png гласови једначење_по_звучности Даље
osvoji.jpg

Освоји
НЕ осво̀ји НЕГО о̀сво̄ј-о̀сво̄јмо-о̀сво̄јте (нпр. о̀сво̄јте вредне награде)…

date.png06 Aug 2011 10:02| tags.png глаголи императив морфологија Даље

Оди, отиђи, отиди
Императив глагола оти́ћи гласи: оти́ди-оти́димо-оти́дите (допуштено је, мада не и препоручљиво, и оти́ђи…). Облик оди не постоји, вероватно је он настао укрштањем императива од отићи са императивом од хо̀дити (хо̀ди овамо)…

date.png06 Aug 2011 10:00| tags.png глаголи императив морфологија Даље
902023_0_9999_med_v1_m56577569854526968.png

Водка
НЕ водка, него вотка. Прописано је једначење сугласника по звучности у овој речи…

date.png06 Aug 2011 09:55| tags.png гласови једначење_по_звучности правопис руски транскрипција Даље

Хвала на…
Исправне су обе конструкције: Хвала на томе и Хвала за то, али је нешто чешћа прва…

date.png06 Aug 2011 08:33| tags.png морфологија падежи предлози рекција синтакса Даље
Tagore3.jpg

Тагор
Презиме овог индијског песника грешком се код нас појављује у облику Тагоре, под утицајем енглеске транскрипције бенгалског. Језички саветници прописују облик Тагор

date.png06 Aug 2011 08:31| tags.png деклинација енглески имена именице морфологија правопис транскрипција Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи