НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
ozebao.jpg

Као озебао сунце

У идиому чекати као озебао сунце глаголски придев озебао треба да стоји у мушком (или женском, ако више волите), а не у средњем роду, што се често чује: *озебло сунце. Дакле, није сунце оно што је озебло: овде је озебао субјекат (тј. скраћено од озебао човек), а сунце објекат, и не треба да се слажу…

date.png09 Dec 2011 08:07 | tags.png значење фразе Даље

За чега
У неким дијалектима је уобичајена конструкција „за + генитив“ наместо „за + акузатив“. Она, наравно, није стандардна, па није исправно рећи за чега и сл…

date.png06 Aug 2011 10:07| tags.png морфологија падежи предлози синтакса Даље

Престроји се
НЕ престро̀ји се НЕГО прѐстро̄ј се (нпр.: у ону колону)…

date.png06 Aug 2011 10:04| tags.png глаголи императив морфологија Даље
osvoji.jpg

Освоји
НЕ осво̀ји НЕГО о̀сво̄ј-о̀сво̄јмо-о̀сво̄јте (нпр. о̀сво̄јте вредне награде)…

date.png06 Aug 2011 10:02| tags.png глаголи императив морфологија Даље

Оди, отиђи, отиди
Императив глагола оти́ћи гласи: оти́ди-оти́димо-оти́дите (допуштено је, мада не и препоручљиво, и оти́ђи…). Облик оди не постоји, вероватно је он настао укрштањем императива од отићи са императивом од хо̀дити (хо̀ди овамо)…

date.png06 Aug 2011 10:00| tags.png глаголи императив морфологија Даље
902023_0_9999_med_v1_m56577569854526968.png

Водка
НЕ водка, него вотка. Прописано је једначење сугласника по звучности у овој речи…

date.png06 Aug 2011 09:55| tags.png гласови правопис руски транскрипција једначење_по_звучности Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи