НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
ozebao.jpg

Као озебао сунце

У идиому чекати као озебао сунце глаголски придев озебао треба да стоји у мушком (или женском, ако више волите), а не у средњем роду, што се често чује: *озебло сунце. Дакле, није сунце оно што је озебло: овде је озебао субјекат (тј. скраћено од озебао човек), а сунце објекат, и не треба да се слажу…

date.png09 Dec 2011 08:07 | tags.png значење фразе Даље

Ниједан
Пише се СПОЈЕНО: нијѐдан-нијѐдна-нијѐдно. С предлозима се раздваја: ни од једног, ни с једним, ни у једној

date.png05 Aug 2011 19:11| tags.png спојено_писање Даље

Нажалост
Пише се СПОЈЕНО: на̏жало̄ст, осим кад је у питању спој именице и атрибута: на моју жалост, на жалост свих присутних…..

date.png05 Aug 2011 18:45| tags.png акценат спојено_писање Даље
radi se o.png

Ради се о…
Старији језикословци осуђивали су ову конструкцију под изговором да је у питању германизам и да је треба замењивати са реч је о… или сл. Данас се, међутим, она не осећа као страна, већ је потпуно усвојена као стандардна конструкција (чак и у језику добрих писаца), па нема никаквих сметњи да се користи…

date.png05 Aug 2011 17:39| tags.png митови синтакса фразе Даље
euro

Евро или еуро?

Ова европска валута среће се у два вида: е̏вро и е̏уро. За оба има оправдања: за први јер у нашем језику речи с тим грчким кореном (< Ευρώπη) имају изговор са в, по витацизму: Европа, европски, европејац, па и серија сложеница са префиксоидом евро-: Евроазија, евроазијски, евроинтеграције…; а за други што је оригинални назив те валуте заиста са -у-: euro. Ипак, сви европски језици који користе ову валуту примили су њен назив према свом изговору овог корена (енгл. /jʊərəʊ/, нем. /ɔʏʀo/, франц. /øːʀо/, грч. /evro/…), па је Одбор за стандардизацију српског језика озваничио форму с традиционалним кореном…

date.png05 Aug 2011 17:31| tags.png гласови грчки правопис транскрипција Даље

Пасти испит
Језикословци упозоравају да је глагол пасти/падати непрелазан, тј. не може имати прави објекат (не може се пасти нешто). Мада су прелазни облици пасти испит, пасти матуру, падати годину веома распрострањени, речници то још не бележе (чак ни нови Речник српскога језика), већ упућују на другачију рекцију: пасти на испиту, падати на матури… Оправдања за прелазне конструкције свакако има — због аналогије са регуларно прелазним глаголима из те тематске групе (положити/дати испит, обновити/поновити годину, очистити годину), али се конструкција пасти испит сматра разговорном, нестандардном варијантом док се не озваничи у речницима или приручницима…

date.png05 Aug 2011 17:09| tags.png морфологија падежи предлози рекција синтакса Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи