НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
ozebao.jpg

Као озебао сунце

У идиому чекати као озебао сунце глаголски придев озебао треба да стоји у мушком (или женском, ако више волите), а не у средњем роду, што се често чује: *озебло сунце. Дакле, није сунце оно што је озебло: овде је озебао субјекат (тј. скраћено од озебао човек), а сунце објекат, и не треба да се слажу…

date.png09 Dec 2011 08:07 | tags.png значење фразе Даље

Ђурађа или Ђурђа?
Име Ђу̏рађ у деклинацији има непостојано а (зато се и акценат дужи): Ђу̏рађ-Ђу̑рђа-Ђу̑рђу, па ће и вокатив бити Ђу̑рђе (НЕ: од Ђу̏рађа, хеј Ђу̏рађ/Ђу̏рађе и сл.). Дакле, у падежима је то име потпуно изједначено са именом Ђу̑рђе

date.png05 Aug 2011 17:01| tags.png деклинација имена именице морфологија непостојано_А Даље

Ђорђетов
Име Ђо̑рђе по падежима се мења као именице м. рода I врсте: Ђо̑рђе-Ђо̑рђа-Ђо̑рђу, Ђо̑рђев, а НЕ: Ђо̑рђе-Ђо̑рђета-Ђо̑рђету, Ђо̑рђетов

date.png05 Aug 2011 16:21| tags.png деклинација имена именице морфологија Даље
Pavle_Vujisic_in_Povratak_Otpisanih.jpg

Павлетов
Име Па̑вле по падежима се мења као именице м. рода I врсте: Па̑вле-Па̑вла-Па̑влу, Па̑влов, а НЕ: Па̑вле-Па̑влета-Па̑влету, Па̑влетов

date.png05 Aug 2011 16:17| tags.png деклинација имена именице морфологија Даље

Докторант
Не, него докторанд (нлат. doctorandus), тј. ’онај ко спрема докторски испит’…

date.png10 Apr 2011 19:20| tags.png гласови латински Даље

Лош — компаратив
Компаратив од речи лош може бити и лошији и гори. У питању је суплетивна компарација. Као што више није компаратив само од много, већ од целог синонимског низа доста, пуно и сл. тако и копаратив гори може се односити и на придев лош и на придев зао. Очити су примери који доказују да гори мора бити компаратив од лош (Код вас су путеви гори него код нас — ово свакако не значи да су путеви зли)…

date.png10 Apr 2011 18:21| tags.png значење компарација морфологија придеви Даље
страница 14 од 16« претходна12...1213141516следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи