НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
ozebao.jpg

Као озебао сунце

У идиому чекати као озебао сунце глаголски придев озебао треба да стоји у мушком (или женском, ако више волите), а не у средњем роду, што се често чује: *озебло сунце. Дакле, није сунце оно што је озебло: овде је озебао субјекат (тј. скраћено од озебао човек), а сунце објекат, и не треба да се слажу…

date.png09 Dec 2011 08:07 | tags.png значење фразе Даље
brojni.jpg

Бројни
Придев бро̑јнӣ може значити

  1. који се односи на бројеве (и сродна значења) и
  2. који је велик бројем, многобројан (и сродна значења)…
date.png29 Oct 2011 09:18| tags.png значење Даље
predstavnik3.jpg

Представник
Представник, НЕ: претставник. Акценат првог слога је кратак: прѐдста̄внӣк (обично се чује погрешно пре́дставник)…

date.png29 Oct 2011 09:10| tags.png акценат Даље
prestiz.jpg

Престиж
Од француске речи prestige, која носи акценат на последњем, другом слогу /pʁɛˈstiʒ/, добили смо транскрибовано прести̑ж, што по правилима метатоније даје прѐстӣж (ген. прести́жа, придев прѐстӣжан). Неправилни облик пре́стиж јавио се народном етимологијом према глаголу прѐстићи

date.png29 Oct 2011 09:05| tags.png акценат француски Даље
trotoar.jpg

ТРОтоар, ПИсоар
Ове две речи потичу из француског језика, где је акценат увек на крајњем слогу (никад на првом), па ће наш прилагођени акценат бити, према правилима новоштокавске метатоније, померен за један слог уназад од изворног (дужина, наравно, остаје): тротоа̑р → трото̀а̄р, писоа̑р → писо̀а̄р (НЕ тро̏тоа̄р, пи̏соа̄р)…

date.png29 Oct 2011 08:17| tags.png акценат француски Даље
Catherine-de-medici.jpg

МеДИчи
У италијанском језику ово презиме изговара се с акцентом на првом слогу, па ће ту остати акценат и када транскрибујемо: Ме̏дичи (НЕ Меди̑чи)…

date.png29 Oct 2011 08:15| tags.png акценат имена италијански Даље
страница 2 од 16« претходна1234...1516следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи