НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
odmarati.jpg

Шетати (се), одмарати (се)

Поред повратних облика (шетати се, одмарати се), у речницима су у том значењу забележени и неповратни облици (шетати, одмарати), тако да се и једни и други третирају као стандардни. То важи и за глаголе њима творбено сродне.

  • Изашао је да (се) прошета напољу; Ево, шетамо (се) док је лепо време…
  • Иди да (се) одмориш мало; Ти (се) одмарај сад…..
date.png31 Oct 2013 19:48 | tags.png глаголи митови морфологија повратни_глаголи Даље

-ЉИВ и -ИВ
-Љив и -ив се третирају као варијанте једног суфикса, који најчешће означава

  • могућност, пасивни положај (преносив ’који се може преносити’) или
  • сталну особину, активни положај (плашљив ’који се плаши’)…
date.png28 Oct 2013 08:58| tags.png морфологија придеви творба_речи јотовање Даље
Jezicka ekonomija.PNG

Сто и стотина
За означавање стотина се користе две лексеме: сто и стотина. Прва с бројевима гради сложенице (двеста, триста, четиристо… — састављено писање), а друга синтагме (две стотине, три стотине, четири стотине… — растављено писање). Растављени облици су маркирани као врло формални…

date.png27 Oct 2013 15:36| tags.png бројеви митови морфологија Даље

БРОЈЕВИ — везник И
Сложени бројеви који се пишу одвојено (двадесет један, сто педесет осми, шестсто четрдесет петоро, двеста педесет осам хиљада) између речи за десетицу и речи за јединицу могу се факултативно изговарати и писати с везником и:

  • двадесет и један,
  • сто педесет и осми,
  • шестсто четрдесет и петоро,
  • двеста педесет и осам хиљда
date.png27 Oct 2013 15:02| tags.png бројеви морфологија Даље

Слагање у именском предикату
Сигрно сте често били у недоумици:..

date.png27 Oct 2013 08:30| tags.png предикативи синтакса слагање Даље
purple-dress-girl-hi.png

Сивоплав
Да ли ми је хаљина сиво-плава или сивоплава? Одговор је лак: ако је у питању боја која садржи и сиве и плаве тонове, онда је сивоплава. Ако је шара на хаљини комбинација сиве и плаве боје, онда је хаљина сиво-плава…

date.png27 Oct 2013 07:51| tags.png спојено_писање Даље
страница 2 од 2« претходна12
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи