НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
deda mraz.jpg

Деда Мраз, Деда Мразеви

Обе речи пишу се великим словом: Деда Мраз, по Правопису…

date.png30 Dec 2013 18:38 | tags.png велико_слово гласови именице инструментал множина морфологија правопис преглас Даље

Од малопре
Пише се одвојено: од малопре

date.png16 Dec 2013 20:33| tags.png спојено_писање Даље

До малопре
Одвојено се пише: до малопре

date.png16 Dec 2013 20:32| tags.png спојено_писање Даље
numbers.0_standard_352.0.jpg

РЕДНИ БРОЈЕВИ
Редни бројеви (први, други, трећи…) пишу се:

  • арапским цифрама с тачком: у 4. задатку пише…, 8. фестивал науке;
  • римским цифрама без тачке: VIII фестивал науке, 27. IX 2012
date.png16 Dec 2013 20:31| tags.png бројеви интерпункција морфологија правопис спојено_писање Даље

Малопре
По Правопису из 2010. пише се спојено малопре (малоприје). Са предлозима: до малопре, од малопре…..

date.png16 Dec 2013 19:35| tags.png спојено_писање Даље
aaa tv.jpg

ТелеВИзија или теЛЕвизија
Реч телевизија се најчешће изговара с дугосилазним акцентом на трећем слогу од краја (исто као визија) — телеви̑зија. По правилу новоштокавске и српске стандардне акцентуације, силазни нагласци не стоје на унутрашњим слоговима, па се примери (најчешће страних речи) као што је овај морају саобразити постојећим правилима…

date.png16 Dec 2013 19:23| tags.png акценат Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи