НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ

ТРПНИ ПРИДЕВ

Код глагола са инфитивном основом на наставак за трпни придев је : држан, гледан, испеван, продаван, смириван…..

date.png18 Jun 2013 11:09 | tags.png глаголи морфологија трпни_придев Даље

Издан/издат
И једно и друго је стандардно, иако је издат обичније…

date.png18 Jun 2013 11:07| tags.png глаголи морфологија трпни_придев Даље
vrlodobar.PNG

Врлодобар
Врлодобар је, према Правопису из 2010, придев којим се означава одређени ниво успеха у школи. Аргументи за спојено писање могли би бити:

  • фонолошки је једна реч, јер има јединствен акценат: вр̏лодобар, наспрам синтагме вр̏ло до̏бар;
  • између саставних делова не може стајати енклитика (реч је морфосинтактички нераздвојива):
    • Он је врлодобар > Врлодобар је;
    • Он је врло добар > Врло је добар;
  • значење је посебно: врлодобар је онај ко испуњава критеријуме за оцену 4 или ко има просек оцена између 3,5 и 4,49…
date.png16 Jun 2013 10:59| tags.png спојено_писање Даље
concentrate.jpg

(С)концентрисати (се)
Многи нестручњаци, али и нормативисти, забрањују облике сконцентрисати се, сконцентрисан с аргументом да и без префикса с- имају исто значење, а понекад се наводи и да не постоји именица *сконцентрација

date.png13 Jun 2013 21:20| tags.png глаголи глаголски_вид митови морфологија творба_речи Даље
страница 1 од 212следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи