НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
dr 3.jpg

Придевска презимена: Синиша Мали

Презиме тренутног београдског градоначелника, Синише Малог, мења се као да је придев: Ма̑лӣ-Ма̑ло̄г-Ма̑ло̄м. Тако се мењају и наша имена и надимци: Драги-Драгог-Драгом, Тихи-Тихог-Тихом, Бели-Белог-Белом

date.png29 Sep 2015 08:47 | tags.png деклинација имена морфологија поименичени_придеви придеви Даље
imperativ.PNG

ИМПЕРАТИВ
Писање облика императива ствара доста проблема, нарочито у вези с гласовима ј и и. Правила су оваква:

  • Ако 3. л. мн. презента не садржи -ј- у наставку, наставак императива завршава се на -и, -имо, -ите: ви̏ди, у̀зми, тре́си, издр̀жи…
  • Ако 3. л. мн. презента садржи -ј- у наставку, а вокал у претходном слогу је кратак, наставак императива завршава се на -ј, -јмо, -јте: пе̏ва̄ј, че̏ка̄ј, чу̑ј, ве̏рӯј, пи̑ј, са̀крӣј, да̑ј (према пе̏вајӯ, чу̏јӯ, пи̏јӯ, да̏јӯ [од да̏ти]…).
  • Ако 3. л. мн. презента садржи -ј- у наставку, а вокал у претходном слогу је дуг, наставак императива завршава се на -ји, -јимо, -јите: прозу́ји, га́ји, бу́ји-па́ји, да́ји (према прозу́је̄, га́је̄, да̑јӯ)…
date.png24 Sep 2010 22:35| tags.png глаголи императив морфологија Даље
cat.png

Мачкови или мачци?
Мањкови или мањци, чваркови или чварци, папкови или папци, крмкови или крмци… Шта је правилно?..

date.png24 Sep 2010 22:14| tags.png именице множина морфологија Даље
trebalo.PNG

Требати
Када не стоји уз глагол, глагол требати је у личном облику (мења се по лицима):
* ТРЕБА ми оловка. / ТРЕБАЈУ ми оловке. / ТРЕБАЛА ми ЈЕ оловка. / ТРЕБАЛЕ СУ ми оловке.
* ТРЕБАШ ми / ТРЕБАЛИ СМО му, није му било лако самом и сл…

date.png22 Sep 2010 22:27| tags.png безличност глаголи конјугација митови морфологија синтакса Даље

Скрипта
Именица скрипта јесте множина средњег рода. То је плуралија тантум, што значи да се употребљава само у множини. Промена по падежима је следећа (мења се као акта):

  • ном. скри̏пта (акта);
  • ген. скри̏па̄та̄ (аката);
  • дат. скри̏птима (актима);
  • акуз. скри̏пта (акта);
  • вок. скри̏пта (акта);
  • инстр. скри̏птима (актима);
  • лок. скри̏птима (актима)…
date.png17 Jul 2010 11:46| tags.png именице латински множина морфологија Даље
страница 43 од 44« претходна12...41424344следећа »
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи