НЕДОУМИЦЕ
НЕДОУМИЦЕ
dr 3.jpg

Придевска презимена: Синиша Мали

Презиме тренутног београдског градоначелника, Синише Малог, мења се као да је придев: Ма̑лӣ-Ма̑ло̄г-Ма̑ло̄м. Тако се мењају и наша имена и надимци: Драги-Драгог-Драгом, Тихи-Тихог-Тихом, Бели-Белог-Белом

date.png29 Sep 2015 08:47 | tags.png деклинација имена морфологија поименичени_придеви придеви Даље
numbers.0_standard_352.0.jpg

РЕДНИ БРОЈЕВИ
Редни бројеви (први, други, трећи…) пишу се:

  • арапским цифрама с тачком: у 4. задатку пише…, 8. фестивал науке;
  • римским цифрама без тачке: VIII фестивал науке, 27. IX 2012
date.png16 Dec 2013 20:31| tags.png бројеви интерпункција морфологија правопис спојено_писање Даље

Малопре
По Правопису из 2010. пише се спојено малопре (малоприје). Са предлозима: до малопре, од малопре…..

date.png16 Dec 2013 19:35| tags.png спојено_писање Даље
aaa tv.jpg

ТелеВИзија или теЛЕвизија
Реч телевизија се најчешће изговара с дугосилазним акцентом на трећем слогу од краја (исто као визија) — телеви̑зија. По правилу новоштокавске и српске стандардне акцентуације, силазни нагласци не стоје на унутрашњим слоговима, па се примери (најчешће страних речи) као што је овај морају саобразити постојећим правилима…

date.png16 Dec 2013 19:23| tags.png акценат Даље
po meni.jpeg

По мени
Обично се чују два разлога против конструкције по мени:

  1. по мени означава физички додир, па зато треба рећи по мом мишљењу;
  2. по је предлог с месним значењем, па треба употребити према мом мишљењу
date.png16 Dec 2013 16:35| tags.png значење митови морфологија предлози Даље
optimus.PNG

Оптималан
Придев оптималан (и прилог оптимално), пореклом од латинског optimus ’најбољи’, у нашем језику значи (према Речнику српскога језика Матице српске)

који (најбоље) одговара нечему (одређеним стандардима, нормама, прилици и сл.), одговарајући, прави, стандардан’..

date.png30 Nov 2013 19:01| tags.png значење Даље
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи