ЕТНИЦИ

Претходна недоумица
Добро дошли!

Следећа недоумица
Ни̑з нечега — конгруенција

Именице које се, по правописној конвенцији, пишу великим словом не морају нужно припадати граматичкој категорији властите именице. Етници су један очигледан пример таквог неслагања: иако је Београђанин само назив за једног од милион и по становника главног града, по правопису се ипак пише великим словом.

Семантичка категорија властита именица теоретски означава назив неког јединственог ентитета, насупрот категорије општа именица, која означава цели класу ентитета. Међутим, док је именица Марија очито властита, а жена очито заједничка, та дистинкција није увек јасна, зависно од тога шта сматрамо јединственим или ентитетом. На пример, именица јуни, с једне стране, означава тачно омеђен период од 30 дана у години, те се с те стране може сматрати властитом; с друге, тај период се сваке године понавља, те није јединствен у ужем смислу. Опет, никад јој не градимо множину, те не говоримо да Липе цвату у *јунима. Правопис је одабрао да се јуни пише малим словом, али то не значи нужно да је то општа именица.

С друге стране, и властите именице могу формално имати множину: Прешао је преко обе Мораве, У одељењу имамо две Милице, где немамо суштинске заједничке особине између ентитета, већ само формалне (исто се зову).

Гледајући овако, лично име би увек било властита именица, док презиме, на пример, не би.

Тагови имена
Сродне теме
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи