Хомологи

Претходна недоумица
У прилог нечему или нечега?

Следећа недоумица
Аналог, аналог(н)и

Sky_spectral_karyotype.gif

Придеви грчког порекла — као што је овај, а са њим и аналоган, моногаман — у нашем језику морају своју припадност врсти означити суфиксом, па је зато неопходно да се на грчку основу хомолог- (← homólog-os) дода наш придевски суфикс -(а)н: хомологан-хомологна-хомологно. Једини придеви за које не важи то правило јесу они чија се основа завршава на (хуман, хомоген, хетероген, франкофон, имун…).

Стога је неправилан облик тог придева *хомолог (*хомологи хромозоми, *хомологи низ, *хомологи органи), како се често користи, исправно је само: хомологни низ, хомологни хромозоми

С обликом хомо̀лог постоји, додуше, именица која значи ’члан хомологног низа’.

Акценат ових придева је на средњем слогу: хомо̀логан, ана̀логан (НЕ *хо̏мологан, *а̏налоган).

Тагови грчки морфологија придеви творба_речи транскрипција
Сродне теме
Jесени | Авон | Акта | Аналог, аналог(н)и | Ауто — тај ауто или то ауто | Безбедносни | Бејсик или бејзик? | БРОЈЕВИ — везник И | БРОЈЕВИ — ДЕКЛИНАЦИЈА | Вишљи или виши? | Водка | Врити или врети, ври или врије? | Голсворди | Данас, у Данасу | Деда Мраз, Деда Мразеви | Довезен/довежен, спасен/спашен? | Документа | Ђакузи | Ђорђетов | Ђурађа или Ђурђа? | Е-mail | Евро или еуро? | ЖЕНСКА ПРЕЗИМЕНА | За чега | Заокружити | Због или ради? | Извинуо сам се | Издан/издат | ИМЕНА НА -Е | ИМПЕРАТИВ | Имуни систем | Истоварати | Једно другом, један другом | Јер или јел’? | Јужњи или Јужни, Михаил | Клише | Копенхагенски или копенхашки | Крива | Кроз чега? | Лаптопи или лаптопови | -ЛАЦ | Легни, лези или лежи? | Лењeг или лењог? | Лош — компаратив | -ЉИВ и -ИВ | Мачкови или мачци? | Мекензијева | Ми би или Ми бисмо? | Моногам | На ходнику, изађи на таблу | Надути се | Насупрот нечега/нечему | Оди, отиђи, отиди | Освоји | Павлетов | Палмолајв | Пасти испит | Пигмеј или Пигмејац | Писајући или пишући? | По мени | Права | Престроји се | Придевска презимена: Синиша Мали | Радету/Раду/Ради? | Ражени | Распакивати | РЕДНИ БРОЈЕВИ | С Милошом или с Милошем | Свој | (С)концентрисати (се) | Скрипта | Сомалијац, сомалијски | Средњевековни или средњовековни | Сто и стотина | Строжији или строжи? | Тагор | Требати | ТРПНИ ПРИДЕВ | Увелак | Увета или ува? | Угри или Угари | Хвала на… | Хиро- или киро-? | Читаоц или читалац | Шетати (се), одмарати (се) |
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи