Лаптопи или лаптопови

Претходна недоумица
ЗАГРАДА

Следећа недоумица
Безбедносни

laptop.jpg

Клајн и Шипка дају лаптопи, што и јесте системски боље. Ипак, постоји та серија новијих англицизама ("desktop", "palmtop", "cede/CD", "dividi/devede/DVD", "ajpod", "kvoterbek") који се осећају као две речи, што се нарочито види по њиховом акценту: ла̏пто̏п, де̏скто̏п, па̏лмто̏п, це̑де̑, де̑веде̑/де̑ве̑де̑, а правило је да једносложне речи проширују основу у множини (дакле топ : топ-ов-и → лап|топ : лап|топ-ов-и).

Заједно с овом недоумицом иде и питање акцента. Ако се користи стандардно ла̀птоп, онда је ла̀птопи. Ако се не поштује то, онда иде ла̏пто̏п — ла̏пто̀пови.

Тагови акценат именице множина морфологија
Сродне теме
Jесени | Акта | Аналог, аналог(н)и | Ауто — тај ауто или то ауто | Безбедносни | БЕоград или БеОград? | БРОЈЕВИ — везник И | БРОЈЕВИ — ДЕКЛИНАЦИЈА | Вишљи или виши? | Временски период | Врити или врети, ври или врије? | Данас, у Данасу | Деда Мраз, Деда Мразеви | ДиРЕКтно | Довезен/довежен, спасен/спашен? | Документа | Донедавно | ЂеНОва | Ђорђетов | Ђурађа или Ђурђа? | ЖЕНСКА ПРЕЗИМЕНА | За чега | Заокружити | Заредом | Због или ради? | Извинуо сам се | Издан/издат | ИМЕНА НА -Е | ИМПЕРАТИВ | Имуни систем | Истанбул или Истамбул | Истоварати | Једно другом, један другом | Јер или јел’? | Јужњи или Јужни, Михаил | Катапулт | Клише | Копаоник — акценат | Копенхагенски или копенхашки | Крива | Кроз чега? | Лабараторија | -ЛАЦ | Легни, лези или лежи? | Лењeг или лењог? | Лош — компаратив | -ЉИВ и -ИВ | Мачкови или мачци? | МеДИчи | Ми би или Ми бисмо? | Моногам | На ходнику, изађи на таблу | Нагоре, надоле, набоље | Надути се | Нажалост | Насупрот нечега/нечему | Нимало | Оди, отиђи, отиди | Однедавно | Освоји | Отпре | Павлетов | Пасти испит | Пигмеј или Пигмејац | Писајући или пишући? | Пица | По мени | Права | Представник | Престиж | Престроји се | Придевска презимена: Синиша Мали | Радету/Раду/Ради? | Ражени | Распакивати | РЕДНИ БРОЈЕВИ | С Милошом или с Милошем | Свој | (С)концентрисати (се) | Скрипта | Сокобања | Сомалијац, сомалијски | Средњевековни или средњовековни | Сто и стотина | Строжији или строжи? | Тагор | ТелеВИзија или теЛЕвизија | Требати | ТРОтоар, ПИсоар | ТРПНИ ПРИДЕВ | Увелак | Увета или ува? | Увис | Угри или Угари | Удаљ | Укруг | Унедоглед | Уопште | Упрсте | Хвала на… | Хомологи | Читаоц или читалац | Шетати (се), одмарати (се) |
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи