-ЉИВ и -ИВ

Претходна недоумица
Сто и стотина

Следећа недоумица
Данас, у Данасу

-Љив и -ив се третирају као варијанте једног суфикса, који најчешће означава

  • могућност, пасивни положај (преносив ’који се може преносити’) или
  • сталну особину, активни положај (плашљив ’који се плаши’).

Начелно важи да су облици синонимни и да се изведеница од глагола може направити с било којим од њих, али граматичари бележе тенденцију да су „међу придевима ’пасивног’ значења -ив и -љив приближно једнако заступљени, док је међу онима ’активног значења’ далеко чешће -љив“.

Осим тога, на избор суфикса утиче и заврштак основе (правила важе за највећи број примера):

  • само -ив долази
    • ако је финални сугласник предњонепчани (броЈив, отуЂив),
    • ако се основа завршава на два сугласника (подоЗРив, неуниШТив);
  • само -љив долази
    • на основе на -к, -г, -х; -м, -в, (-б) (уроКљив, растеГљив, смеШљив; лоМљив, црВљив, колеБљив).

У осталим примерима постоји дублетизам.

Напомена: -ив јотује основе на -л, -н: промењив, запаљив, болешљив, с неколико изузетака.

(Сажето према т. 3.14 Клајнове Творбе речи.)

Тагови јотовање морфологија придеви творба_речи
Сродне теме
Jесени | Акта | Аналог, аналог(н)и | Ауто — тај ауто или то ауто | Безбедносни | БРОЈЕВИ — везник И | БРОЈЕВИ — ДЕКЛИНАЦИЈА | Вишљи или виши? | Врити или врети, ври или врије? | Данас, у Данасу | Деда Мраз, Деда Мразеви | Довезен/довежен, спасен/спашен? | Документа | Ђорђетов | Ђурађа или Ђурђа? | ЖЕНСКА ПРЕЗИМЕНА | За чега | Заокружити | Запаљењски | Због или ради? | Значењски | Извинуо сам се | Издан/издат | ИМЕНА НА -Е | ИМПЕРАТИВ | Имуни систем | Истоварати | Једно другом, један другом | Јер или јел’? | Јужњи или Јужни, Михаил | Клише | Копенхагенски или копенхашки | Крива | Кроз чега? | Лаптопи или лаптопови | -ЛАЦ | Легни, лези или лежи? | Лењeг или лењог? | Лош — компаратив | -ЉЕЊЕ | Мачкови или мачци? | Ми би или Ми бисмо? | Мнење или мњење | Моногам | На ходнику, изађи на таблу | Надути се | Насупрот нечега/нечему | -ЊСКИ | Оболење | Одељењски | Оди, отиђи, отиди | Освоји | Павлетов | Пасти испит | Пигмеј или Пигмејац | Писајући или пишући? | По мени | Поколење | Права | Престроји се | Придевска презимена: Синиша Мали | Радету/Раду/Ради? | Ражени | Распакивати | РЕДНИ БРОЈЕВИ | С Милошом или с Милошем | Свој | (С)концентрисати (се) | Скрипта | Сомалијац, сомалијски | Средњевековни или средњовековни | Сретан или срећан? | Сретењски | Сто и стотина | Строжији или строжи? | Тагор | Требати | ТРПНИ ПРИДЕВ | Увелак | Увета или ува? | Угри или Угари | Хвала на… | Хомологи | Читаоц или читалац | Шетати (се), одмарати (се) |
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи