Мачкови или мачци?

Претходна недоумица
Требати

Следећа недоумица
ИМПЕРАТИВ

cat.png

Мањкови или мањци, чваркови или чварци, папкови или папци, крмкови или крмци… Шта је правилно?

Овде се ради о дужем и краћем облику множине именица мушког рода које се у номинативу једнине завршавају сугласником, или с основом на сугласник и номинативом једнине који се завршава самогласницима -О и -Е. Правило које се односи на ове именице je да једносложне именице и неке двосложне које имају једносложну основу имају дугу множину, а остале кратку. Међутим, ово правило има доста изузетака, који могу да се испоље на различите начине: могу да се понашају тотално супротно овом правилу (дани, зуби, коњи, црви), а има и варијаната где су правилна оба облика. У сваком случају, кад год сте у недоумици, најбоље је ипак погледати у неки једнојезични речник српског језика. Следе неки примери где су правилни облици обележени масним словима, а неправилни су у нормалу. Код неких примера оба облика су правилна.

 1. петак — петкови — пеци
 2. патак — патковипаци
 3. лутак — луткови — луци
 4. чварак — чваркови — чварци
 5. хрчак — хрчковихрчци
 6. крмак — крмкови — крмци
 7. папак — папкови — папци
 8. мачак — мачковимачци
 9. мањак — мањковимањци
 10. батак — баткови — баци — батаци
 11. летак — леткови — леци
 12. метак — меткови — меци

Осим ових именица са непостојаним А, следеће такође имају облике множине који су често предмет недоумице и честих грешака у свакодневном говору:

 1. витез — витезивитезови
 2. голуб — голубиголубови
 3. мач — мачимачеви
 4. знак — знацизнакови
 5. прстен — прстенипрстенови
 6. ћилим — ћилимићилимови
 7. појас — појасипојасевипојасови
 8. паук — пауципаукови
 9. случај — случајислучајеви
 10. ранац — ранчевиранци
 11. бицикл — бицикли — бициклови — бицикле
 12. напитак — напици — напитци

Код сложеница, треба водити рачуна да ли сложеница представља врсту њене саставнице или не.

На пример, множина од речи вадичеп је вадичепи иако је множина од чеп чепови, зато што просто вадичеп није никаква врста чепа па отуд не може ни да се позива на аналогију са чепом. Или реч носорог, , где имамо други део речи рог (мн. рогови), али сигурно нико у множини неће написати као носорогови већ носорози, из простог разлога што носорог није никаква врста рога. Супротно овоме, имамо именицу генералштаб, која представља одређену врсту штаба. Ту је природно да множина гласи генералштабови као и, рецимо, врховни штабови. Ипак, и поред свега овога, тачна је и множина генералштаби, тако да је на крају ипак најсигурније проверити у неком речнику.

Тагови именице множина морфологија
Сродне теме
Jесени | Акта | Аналог, аналог(н)и | Ауто — тај ауто или то ауто | Безбедносни | БРОЈЕВИ — везник И | БРОЈЕВИ — ДЕКЛИНАЦИЈА | Вишљи или виши? | Врити или врети, ври или врије? | Данас, у Данасу | Деда Мраз, Деда Мразеви | Довезен/довежен, спасен/спашен? | Документа | Ђорђетов | Ђурађа или Ђурђа? | ЖЕНСКА ПРЕЗИМЕНА | За чега | Заокружити | Због или ради? | Извинуо сам се | Издан/издат | ИМЕНА НА -Е | ИМПЕРАТИВ | Имуни систем | Истоварати | Једно другом, један другом | Јер или јел’? | Јужњи или Јужни, Михаил | Клише | Копенхагенски или копенхашки | Крива | Кроз чега? | Лаптопи или лаптопови | -ЛАЦ | Легни, лези или лежи? | Лењeг или лењог? | Лош — компаратив | -ЉИВ и -ИВ | Ми би или Ми бисмо? | Моногам | На ходнику, изађи на таблу | Надути се | Насупрот нечега/нечему | Оди, отиђи, отиди | Освоји | Павлетов | Пасти испит | Пигмеј или Пигмејац | Писајући или пишући? | По мени | Права | Престроји се | Придевска презимена: Синиша Мали | Радету/Раду/Ради? | Ражени | Распакивати | РЕДНИ БРОЈЕВИ | С Милошом или с Милошем | Свој | (С)концентрисати (се) | Скрипта | Сомалијац, сомалијски | Средњевековни или средњовековни | Сто и стотина | Строжији или строжи? | Тагор | Требати | ТРПНИ ПРИДЕВ | Увелак | Увета или ува? | Угри или Угари | Хвала на… | Хомологи | Читаоц или читалац | Шетати (се), одмарати (се) |
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи