Мнење или мњење

Претходна недоумица
Фалити/хвалити

Следећа недоумица
Бејсик или бејзик?

Према архаичном глаголу мнити-мним ’мислити’ саграђена је именица мњење (нпр. у изразу јавно мњење ’мишљење јавности’), што наша нормативистичка литература препоручује.

У старијим споменицима могу се наћи и изворнији облици овог глагола мнети (са јатом: мнѣти) — мним, са именицом мнење/мнијење, али су они замењени аналогијом према глаголима и-основе (гонити-гоним).

Тагови јотовање
Сродне теме
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи