Секу или сечу?

Претходна недоумица
Низашта и ни за шта

cut_red_tape.jpg

Правилно је рећи (они) секу, у презенту трећег лица множине (од гл. сећи). Само у том случају палатализација изостаје, тако да је неправилно, иако се често чује, (они) **сечу. Промена је, дакле: сечем — сечеш — сече; сечемо — сечете — секу.

И други глаголи имају исту парадигму:

  • од стрићи: стрижем — стрижеш — стриже; стрижемо — стрижете — стригу;
  • од врћи: вршем — вршеш — врше — вршемо — вршете — врху;
  • од рећи: речем — речеш — рече; речемо — речете — реку;
  • од пећи: печем — печеш — пече; печемо — печете — пеку итд.

Палатализација изостаје у 3. л. мн. глагола чија се инфинитивна основа (која је код ових глагола видљива у 1. л. јд. аориста: пек-о-х, сек-о-х, рек-о-х, стриг-о-х, врх-о-х) завршава на задњонепчани сугласник (г, к или х), када се он нађе пред из наставака за презентску основу (-м, -ш, -∅, -мо, -те, -у).

Тагови гласови палатализација
Сродне теме
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи