Оптималан

Претходна недоумица
Хиро- или киро-?

Следећа недоумица
По мени

optimus.PNG

Придев оптималан (и прилог оптимално), пореклом од латинског optimus ’најбољи’, у нашем језику значи (према Речнику српскога језика Матице српске)

који (најбоље) одговара нечему (одређеним стандардима, нормама, прилици и сл.), одговарајући, прави, стандардан’

Из те дефиниције се може закључити да се не може поредити, што је прописано и у новој Нормативној граматици српског језика (дакле, не Ово решење је оптималније и сл.).

Ипак, неки делови дате дефиниције дозвољавају и тумачење тако да се придев може поредити: ако нешто одговара (= одговарајуће је) одређеном стандарду или прилици, могуће је да нешто више од тога одговара или да највише одговара, тј. да је (нај)оптималније.

Осим тога, може се тумачити и овако: ако позитив значи ’који је у неком смислу најбољи у датим приликама, условима’, компаратив и суперлатив би могли да подразумевају укључивање више аспеката посматрања и околности као критеријум, нпр. најоптималнији: ’који је најбољи узевши све околности у обзир’.

Тагови значење
Сродне теме
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи