Слагање у именском предикату

Претходна недоумица
Сивоплав

Следећа недоумица
БРОЈЕВИ — везник И

Сигрно сте често били у недоумици:

 1. То оружје БИЛО је народ.
 2. То оружје БИО је народ.
 1. Фестивал НИЈЕ двоје-троје људи.
 2. Фестивал НИСУ двоје-троје људи.
 1. Тема тог разговора БИЛА је разлог мог кашњења.
 2. Тема тог разговора БИО је разлог мог кашњења.

Копула бити/јесам, када веже субјекат са предикативом, прима оба аргумента у номинативу, и изражава или идентитет субјекта и објекта. (У следећим реченицама, субјекат је први а објекат други аргумент глагола):

 • Знање је моћ.
 • Народ је оружје.

или припадност субјекта објекту као типу:

 • Подне је део дана. (један део од многих)
 • Песма је хит. (један од много хитова)

Релације идентитета могу се обрнути, као у математици а=б, односно б=а, а да обе буду логичне. Када их ставимо у прошло време:

 • Знање је било моћ. Моћ је била знање.
 • Народ је био оружје. Оружје је било народ.

Међутим, због слободног реда речи у нашем језику, редослед субјекта и објекта се може обрнути, тако да објекат дође први. У нашим примерима, у првој реченици, субјекат је први по реду: ТО оружје и слаже се са глаголом било, а у другој, субјекат је народ и слаже се са глаголом био.

Међутим, код релација припадности, нема симетрије, јер ако а припада б онда б не може припадати а. У реченици Хит је песма, хит није постао субјекат, него је само дошло до инверзије. На крају, то се види по слагању глагола: *Хит је био песма није логично (мада, формално-правно гледано, јесте граматично).

У конкретним примерима битна је само перспектива — шта се чему приписује. Ако има више врста оружја, међу којима је и народ, онда је било, а ако се посматрају функције народа, међу којима је и одбрана, онда је био. Аналогно и за хит. (Може се замислити контекст и за ону реченицу Та песма је био хит.)

Расправе на нашем форуму

Слагање…

Тагови предикативи синтакса слагање
Сродне теме
pitajte-nas.png
Imejl.png
atelje%20logo%20forum%20copy.png
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи