Фотосинтеза, фотоћелија, фототерапија
Фотосинтеза, фотоћелија, фототерапија
Правопис 10:

У речнику стоји погрешно фото-синтеза, фото-ћелија, фото-терапија и сл., док је у тачки 84 наведено фотосинтеза, фотоћелија, фототерапија итд., као што и треба.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Исто.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи