Δ и N
Δ и N
Правопис 10:

Т. 193: „Сугласници В, Г, А не чувају праскав изговор, па се за гласове б, г, д употребљавају графије МП, ГК, НТ“. Уместо А треба да стоји Δ, а уместо Н треба да пише N.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Исто.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи