Свава
Свава
Правопис 10:

У т. 261 пише „мајка им се зове Sfava“. Треба Svafa, што и пише у табели датој у тој тачки, али не и у тексту.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Исто.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи