Порно-:
Порно-:
Правопис 10:

У речнику „порно-: порно-литература, порно-часопис, порно-филм, т. 86в“. Уместо т. 86в треба да стоји 88б.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Исто.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи