Непримењивање правила
Непримењивање правила
Правопис 10:
  • Фале зарези око „наравно“ у напомени на стр. 81.
  • У т. 6 прво користе м. р. за им. „јат“ („обележавао се“), а ниже у с. р. („старо јат“).
  • Т. 1 на самом крају 16. стр. пише „св. Ћирило“ (треба велико С).
Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Исто.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи