Роже
Роже

Правопис 10:

У т. 275 стоји Рож (ROGER), а у речнику стоји Роже (франц. Roger). С обзиром на то да се у француском изговору овог имена Е изговара треба да стоји Роже.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи