Шарпантје
Шарпантје

Правопис 10:

У т. 275 код слова R стоји облик Шарпантије, а у истој тачки под словом I стоји Шарпантје. На основу датих правила треба Шарпантје.

Правопис 11:

Исто.

Правопис 13:

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи