Притискам и нагнут
Притискам и нагнут

Правопис 10:

РМС и ПМС бележе као правилне једино облике притискам и нагнут. Међутим, у правописном речнику стоји притискати, -искам и (ређе) -ишчем, т. 32б. У наведеној се тачки каже: Од глагола типа искати, пљескати, стискати, притискати и сл. у српском стандардном језику исправни су само облици: иштем, иштући, ишти, пљескам, стискам, притискам итд. (Дијалекатско је ишћем, а норми је страно и пљешћем, стишћем, притишћем.).

Правопис 11:

Правопис 13:

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи