_template
%%title_linked%%
Правопис 10:
%%form_data{greska}%%
Правопис 11:%%form_data{ispravka}%% Правопис 13:%%form_data{ispravka2}%%

====
[[form]]
fields:
  greska:
    label: 'Грешка у П10'
    type: wiki
    width: 50
    height: 5
  ispravka:
    label: 'Исправка у П11'
    type: wiki
    width: 50
    height: 5
  ispravka2:
    label: 'Исправка у П13'
    type: wiki
    width: 50
    height: 5
[[/form]]

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи