г. Транскрипција имена из енглеског језика

Следе три табеле у којима се обрађује изговор наглашених и ненаглашених самогласника, као и сугласника у енглеском језику.

У првој колони се налазе гласови обележени фонолошким симболима које је предложило Међународно фонетско удружење (International Phonetics Association - IPA). Дати су ради лакшег сналажења у изговорним речницима енглеског језика. Британски изговор је обележен са BrE, док је амерички изговор обележен са NAmE.

У другој колони се налазe поједностављени ИПА симболи које користи Твртко Прћић у својим табелама објављеним у његова два речника — Нови транскрипциони речник енглеских личних имена (1998, 2008) и Енглеско-српски речник географских имена (2004). У симболима су занемарене гласовне разлике које нису релевантне за транскрипцију.

У трећој колони налази се српски глас или комбинација гласова која најприближније одговара датом енглеском гласу у одређеној позицији. Одабрана су мала слова, а велика слова означавају дужину самогласника. Да би се ови знакови могли разликовати од слова у правопису, стављени су у косе заграде.

Наглашени самогласници

 • Енглеским кратким и дугим монофтонзима одговарају српски наглашени кратки и дуги самогласници, претежно са силазним тоналитетом.
 • Енглеским дифтонзима за које не постоје одговарајући дифтонзи у српском, одговарају спојеви српских наглашених кратких самогласника са претежно силазним тоналитетом и елемената /j/ и /u/.
 • Енглески латентни сугласник /ʳ/, у неким монофтонзима и дифтонзима увек се преноси као Р (по угледу на амерички начин изговора).
 • Остале комбинације енглеских гласова сматрају се низовима монофтонга и дифтонга.
ИПА Прћић СР ПРИМЕРИ
/ɪ/
/i/
/i/ /и/ Tim, Miller, Dylan, Barry, Murray, Harvey
Swayze, Bridges, Jeffries, Babbage, Etherege
/iː/ /iː/ /И/ Gene, Cleese, Weaver, Fielding, Sheila
/ɪəʳ/ /iʳ/ /ир/ Lear, Greer, Gere, Pierce, Deirdre
/ɛ/
/е/
/e/ /е/ Ken, Betty, Pleasence
/eɪ/ /ei/ /еј/
/E/1
Blake, Mailer, Clay, Mae;
Le Carré, Olivier
/ɛəʳ/
/eəʳ/
/eʳ/ /ер/ Fairley, Waring, Clare
/ɜʳː/ /əːʳ/ /ер/
/oр/2
Kershaw, Burns, Firth, Byrd, Searle, Bourke;
Wordsworth, Galsworthy
/æ/ /æ/ /a/3 Chaplin, Daniel, Addison, Harry
/ʌ/ /a/ /a/ Buck, Russell, Somerset, Young
/ɑː/ /aː/ /A/
/ал/4
Francis, Grant, McGrath;
Palmer
/ɑːʳ/ /aːʳ/ /ар/ Garland, Edgar, Clerk
/aɪ/ /ai/ /aj/ Mike, Byron, Dwight
/aʊ/ /au/ /ау/ Pound, Brown, Howe
BrE /ɒ/
NAmE /ɑː/
/o/ /o/ Bob, Tommy, Watson, Gough, Lawrence
BrE /ɔː/
NAmE /ɑː/
/оː/ /О/ Paul, Shaw, Walter, Maugham, Broughton
/ɔːʳ/ /oːʳ/ /ор/ Ford, Warner, Rourke
/ɔɪ/ /oi/ /oj/ Moira, Joyce
BrE /əʊ/
NAmE /oʊ/
/ou/ /оу/
/О/5
Stone, Coe, Oates, Bowen, Marlowe;
Fiona, Boulton, Beaumont
/ʊ/ /u/ /у/ Wood, Fuller
/uː/ /uː/ /У/ Hoover, Lucas, Brewster, Dougal, Cruise
/juː/ /juː/ /јУ/ Hume, Dewey, Eugene
/ʊəʳ/ /uːʳ/ /ур/ Moore, McClure
 1. Овај глас се увек транскрибује као /еј/, осим ако се ради о неком гласу из другог језика адаптираном у енглеском и представљеним словом /е/, када би га према слову требало представљати као /Е/. Преношење овог гласа као /е/ или као /е/ данас се сматра застарелим.
 2. Како у српском не постоји одговарајућа акустичка адаптација, преноси се као /ер/ под утицајем немачког. Изузеци: комбинација слова (W+)OR када се преноси према словима, као /ор/, да би се избегло изобличавање имена.
 3. Пошто у српском не постоји акустички одговарајући глас, овај глас се може пренети или као /а/ који је релативно сличнији британском изговору, а и према слову које га представља, или као /е/ према америчком изговору, али и према погрешном тумачењу да се свако слово А преноси као /е/. Нема разлога да се ова двојност одржи, према томе, боље је преносити овај глас увек као /а/ из више разлога:
  • облици са /а/ су старији и бројинији у српском, чиме се смањује број укорењених изузетака на /е/;
  • изједначује се облик сродних имена са већином осталих европских језика: боље је Адам, Агнес, Алберт, Данијел него Едам, Егнес, Елберт, Денијел. Осим тога, у енглеском језику, глас А из других језика се углавном адаптира као глас /æ/.
 4. Овај глас се увек преноси као /А/, без обзира што у америчком енглеском у одређеним случајима се изговара као /æ/. Изузетак: У комбинацији слова AL преноси се као /ал/.
 5. Овај глас се увек преноси као /оу/, осим у вишесложним именима где је најчешће представљен словом О, те се и преноси као /О/ како би се избегло изобличавање имена. Погрешно је преносити овај глас увек као /О/ или /о/, што се некад радило или под утицајем адаптације имена из немачког језика или због погрешног тумачења да се свако слово О преноси као /о/.

Ненаглашени самогласници

Глас /ə/ (шва) се скоро увек преноси, а нарочито у позицијама где би његовим изостављањем у транскрипцији дошло до комбинацијe гласова која нису у духу српског језика (нарочито на крају речи: -жн, -шн, -сн, -пн итд.).

Енглеским ненаглашеним самогласницима одговарају српски ненаглашени кратки самогласници, с неутралним тоналитетом који се могу адекватно утврдити једино према релевантном слову. Другим речима, ако је представљен словом /е/, овај глас се преноси као /е/ (CarpenterКарпентер), ако је представљен словом /о/, преноси се као /о/ (MasonМејсон а НЕ Мејсн, KeatonКитон, а НЕ Китн, TelevisionТелевижон, а не Телевижн, Newton је Њутон, а НЕ Њутн (осим изузетка, укорењеног имена Исака Њутна). ако је представљен словом /i/ преноси се као /и/ итд.

Ово правило о преношењу /ə/ мало је лабавије код заједничких именица; у супротном бисмо имали сешон и плејстејшон уместо сешн и плејстејшн, а да је ово друго исправно потврђује и Прћић у књизи „Речник новијих англицизама“.

ИПА Прћић СР ПРИМЕРИ
/ə/
/ɪ/
/ə/ /е/1 Elaine; Carpenter; Derek; Durrel; Burgess;
Fawcett; Chamberlain; Madeleine;
Bradbury
/ə/ /ə/ /а/2 Astaire; Vanessa; Montague; Pamela;
McDonald/MacDonald; William; Sullivan;
Wyatt; Badham; Goodman; Cartland
/ə/ /ə/ /о/ Tobias; Christopher; Keaton; Mason;
Gainsborough; Edgecombe; Chisholm
/ə/ /ə/ /у/ Angus; Edmund; Ferguson; Gallup; Aldous
/əʳ/ /eʳ/ /ир/ Virginia; Hampshire
/əʳ/ /eʳ/ /ер/ Emerson; Hester; Collier; Dacre; McGuire
/əʳ/ /eʳ/ /ар/ Richard; Hayward; McKellar
/əʳ/ /eʳ/ /ор/ Pickford; Major; Taylor; Barbour
/əʳ/ /eʳ/ /ур/ Turturro; Arthur; Wilbur
/ɪ/ /I/ /и/
/e/ 3
Hamilton; Edison; Colin
Emotion
 1. У случајима где је овај глас представљен словом Е, понекад се неоправдано преноси као /и/, пошто се у појединим именима изворни говор заиста приближава том гласу. Наставак -bury традиционално се преноси као /бери/, вероватно аналогијом према преношењу наглашеног енглеског /eːʳ/.
 2. У именима у којима је представљен словом А, овај глас се неоправдано преноси као /е/, нарочито у комбинацијама Mc/Mac, -AM, -AN, -ATT, -HAM, -MAN, -LAND, делимично због утицаја адаптације у немачком језику, а делом и због погрешног тумачења да се свако слово А преноси као /е/.
 3. Ненаглашено /ɪ/, кад је представљено словом E транскрибује као као /e/. Ово потврђује Прћић у књизи „Енглески у српском“, где на стр. 96 каже да се „фонема E /i/ у ненаглашеном положају, приказана графемом E ипак „према моделу преноси као графолошки условљено /e/“.

Сугласници

Сугласници у енглеском језику су углавном исти као и у српском. Енглеским звучним сугласницима одговарају српски звучни сугласници. Исто се дешава и са безвучним сугласницима — српски безвучни сугласници одговарају енглеским безвучним сугласницима.

ИПА Прћић СР ПРИМЕРИ
/p/ /p/ /п/ Pete; Tippet
/b/ /b/ /б/ Bill; Gibbon
/t/ /t/ /т/ Tom; Hutton
/d/ /d/ /д/ Dick; Teddy
/k/ /k/ /к/ Ken; Cole; Rebecca; McCoy; Hackman; Chris; Quinn; Alex
/g/ /g/ /г/ Gibb; Peggy
/tʃ/ /tʃ/ /ч/ Charles; Fletcher
/dʒ/ /dʒ/ /џ/ John; Roger; George; Coolidge
/f/ /f/ /ф/ Fred; Griffith; Philip; Gough
/v/ /v/ /в/ Vic; Stephen
/θ/ /θ/ /т/1 Thatcher; Dorothy; Smith
/ð/ /ð/ /д/2 Carruthers; Galsworthy; Rutherford
/s/ /s/ /с/ Sue; Ross; Keats; Tracy; Priscila; Alex
/z/ /z/ /з/
/с/3
Zoe; Dizzy; Boswell; Bridges; Matthews;
Evans; Hobbes; James; Galsworthy; Kingsley; Xander
/ʃ/ /ʃ/ /ш/ Shelley; Patricia; Charlotte
/ʒ/ /ʒ/ /ж/ Roget
/h/ /h/ /х/ Hardy; Docherty; Callaghan
/m/ /m/ /м/ Mary; Plummer
/n/ /n/ /н/ Nick; Lennon
/ŋ/ /ŋ/ /нг/
/н/4
Fleming; Cunningham;
Pinkerton
/l/ /l/ /л/ Locke; Dillon
/r/ /r/ /р/ Ron; Harry
/j/ /j/ /ј/ York; Sawyer
/w/ /w/ /в/5 West; Asquith; McGuire
/ʦ/ /ts/ /ц/ Fitzgerald; Krantz; Shulz
 1. Пошто код нас не постоји акустички сличан глас, овај глас, увек представљен комбинацијом слова /TH/, традиционално се преноси као /т/. Разлог за ово је утицај француског и немачког, где се ова комбинација слова тако изговара.
 2. Пошто код нас не постоји акустички сличан глас, овај глас, увек представљен комбинацијом слова /TH/, звучни је парњак претходног гласа, па би га сходно томе требало увек преносити као /д/ а не као /t/.
 3. Иза самогласника на крају и унутар речи, овај глас, представљен увек словом S, има пуну звучност па би га увек требало преносити као /з/, а не као /с/. Међутим, кад се нађе иза сугласника на крају речи и иза сугласника унутар речи, онда се преноси као /с/, јер је у изворном говору обезвучен.
 4. Пошто код нас не постоји акустички сличан глас, овај глас, углавном представљен комбинацијом /NG/, традиционално се преноси као /нг/, осим када иза слова N следи слово K, када се преноси као /н/.
 5. Пошто код нас не постоји акустички сличан глас, овај глас, углавном представљен словом W, традиционално се преноси као /в/. Разлог за ово је утицај немачког језика у којем се ово слово тако изговара.
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи